klik en
'loop' over de
haarlemmerdijk

of over de
haarlemmerstraat

50% korting
Egidius

Bij antiquariaat Egidius aan de Haarlemmerstraat 87 gaat na een kwart eeuw het roer om. Vanaf zaterdag 7 oktober 2017 hebben héél véél boeken en prenten een korting van 50%.
Overheidsberichten
overheid.nl

Op de website overheid.nl is een sectie waar allerlei berichten van de overheid met betrekking tot de eigen buurt kunnen worden bekeken. Hier vind je die van de Haarlemmerbuurt en omgeving.
Illegale verhuur?
platform1013.nl

Platform 1013 zet zich in voor de balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Het is een bewonersplatform dat zich sterk maakt voor verbetering van de leefbaarheid en orde, en het tegengaan van overlast en ontwrichting.