belangrijke telefoonnummers en meldnummers

 

BIZ Vereniging Haarlemmerbuurt,
Postbus 14860,
1001 LJ Amsterdam
Nederland

  haarlemmerbuurtbiz@gmail.com
     
Winkelstraatmanager: Myra Rooymans   wsm@haarlemmerbuurt.nl
     

Wijkagent Jose Andrade, Haarlemmerstraat

  06 51 413 882
     
Wijkagent Peter Noot, Haarlemmerdijk   06 22 384 969
     
Algemeen nummer stadsdeel Centrum
(o.a. loketten Burgerzaken/Vergunningen)
  14 020
(zonder kengetal)
     
Reiniging/Melding Grofvuil en Openbare Ruimte   020 551 95 55
     
Sociaal loket   020 256 48 00
     
Steunpunt huiselijk geweld   020 611 60 22
     
Meldpunt horecaoverlast   020 421 45 67
     
Meldpunt overlast te water   0900 93 94
     
Dienst Milieu en Bouwtoezicht   020 551 34 56
     
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reaal   020 719 2371